Vítejte****Proč do vesmíru posíláme lidské tkáně na čipech?****Kosmické Léky - Imunoterapie z Vesmíru****Mozek jako zbraň****Ošetřovatelství - věda o lidských potřebách a kosmonautika****ANGIEX-Na palubě ISS se vyvíjejí léky proti rakovině****Jak ve vesmíru zvážit astronauta?****Kosmonautix: Cislunární medicína****Plíce se ve vesmíru hojí pomaleji****Mezi životem a smrtí****Přeji příjemné čtení :-)

Saturday, September 13, 2014

STUDIE: Saturační potápění - projekt Hydronaut


Abstrakt: V historii saturačních pobytů zaujalo po Francii a USA v šedesátých letech dvacátého století třetí místo Československo. Rekordní ponor projektu Permon (102 hodin v 25 metrech) proběhl v roce 1967.
Projekt Hydronaut, spojující saturační pobyt se simulací pobytu v kosmu, byl publikován roku 2010. Dokončuje se obytný modul a byl posouzen zdravotní a psychický stav pěti potápěčů, z nichž tři budou trávit v hloubce 7 dnů. Limitem hloubky mise bude riziko kumulativní kyslíkové plicní toxicity. Při dýchání vzduchu může být modul maximálně ve 20 metrech. Vzhledem k rozpuštěným plynům v tkáních bude nutné při výstupech z modulu dodržovat maximální změnu hloubky v rozsahu 10 metrů. Konečná dekomprese by mohla trvat asi 35 hodin s 12 zastávkami stupňovanými po 1,5 metru.
Konečným cílem projektu Hydronaut bude výzkum vlivu stresové zátěže při pobytu v uzavřeném, izolovaném, omezeném a nebezpečném prostředí. Plánem je zavést kurz speciální fyzické a psychologické přípravy, který bude využívat poznatky ze saturačního potápění, ale i z kosmických analogových studií. hlavní ambicí je přispět poznatky do oblasti evropských pilotovaných kosmických letů.

(Text: Pracovní lékařství, 66, 2014, No. 2-3, s. 85-89; Foto: Hydronaut)