Vítejte***KOSMONAUTIX:Jak se ve vesmíru "nezbláznit"****Ultrazvuk na palubě ISS pomáhá odhalovat nová rizika pro zdraví astronautů****Člověk a jeho potřeby při cestách do kosmu ****11 hluchých mužů...****Dee O´ Hara - Vrchní sestra astronautů...****Neuralink video****Polštářové studie - aneb pohyb je život****KOSMONAUTIX: Vliv umělé gravitace na zdraví astronautů****KOSMONAUTIX: Kosmonautika ve výzkumu Alzheimerovy nemoci****Proč do vesmíru posíláme lidské tkáně na čipech?****Přeji příjemné čtení :-)

Editoral...

Jak využíváme poznatky z oblasti kosmonautiky, nebo z válečné medicíny v léčbě a péči o běžné pacienty? Přežití člověka v extrémních prostředích, lidský činitel, stres a odolnost ve zvládání mimořádných situací. Člověk jako lidská bytost a péče o jeho zdraví a jeho potřeby - tedy Nursng Science, neboli ošetřovatelství jako věda a jeho teorie, praxe a jeho nejnovější poznatky ... To všechno jsou témata, která mě nepřestávají fascinovat ... Doufám, že mé blogy zaujmou i vás :-)

PS: Mé blogy, zaměřené na ošetřovatelství Men In Nursing CZ a RN nursing lifestyle, najdete v pravé dolní části stránky... :-)

Thursday, July 16, 2020

KOSMONAUTIX - JAK SE VE VESMÍRU "NEZBLÁZNIT"

Astronauti na palubě Mezinárodní kosmické stanice i jejich zdravotnická podpora na Zemi jsou připraveni řešit širokou paletu zdravotních problémů, ke kterým může v průběhu kosmické mise dojít. Může jít například o úrazy, bolesti zubů, různá závažná interní onemocnění, jako například poruchy srdečního rytmu, ale může jít i o potíže psychiatrické. I astronaut je jen člověk, a jako takového jej mohou v průběhu kosmické mise potkat potíže, jako jsou závažné deprese, záchvaty úzkosti, nespavost a tak podobně. Jak je postaráno o duševní zdraví astronautů? To je tématem článku, který jsem napsal pro web KOSMONAUTIX CZ....

Monday, December 2, 2019

Ultrazvuk na palubě ISS pomáhá odhalovat nová rizika pro zdraví astronautů


Lékařský výzkum ve vesmíru nám s každou další kosmickou misí přináší nové poznatky o schopnostech lidského organismu adaptovat se na pro něj nezvyklé podmínky. V časopise Journal of the American Medical Association byla v listopadu publikovaná zajímavá studie, která upozornila na zvýšené riziko vzniku embolie (ucpání cévy tzv. embolem, např. kouskem krevní sraženiny). Tato informace by nebyla tak převratná, kdyby se nyní nezjistily další okolnosti, které toto riziko zvyšují. Více na toto téma jsem napsal na Kosmonautix.cz...

Monday, November 18, 2019

Člověk a jeho potřeby při cestách do kosmu


 
Při dlouhodobých letech do vesmíru bude třeba lidem zajistit nejen pouhé přežití a fungování, ale také odpovídající kvalitu života. Potřeba dobyvatele nových světů stojí na samém vrcholu pomyslného žebříčku potřeb, který zformuloval americký psycholog Abraham Maslow. Abychom však mohli naplnit to, co máme dáno do vínku na nejvyšších příčkách našeho lidství, musíme naplnit potřeby, které stojí na pyramidě lidských potřeb na nižších příčkách. Věda, která se zabývá potřebami člověka a jejich uspokojováním ve zdraví i nemoci se nazývá ošetřovatelství (Nursing Science). Experty v této vědě, která spojuje poznatky medicíny, antropologie, psychologie, sociologie a technických oborů jsou zejména zdravotní sestry. Existuje dokonce specializace, zvaná Space Nursing, která se zabývá výzkumem potřeb člověka v průběhu kosmických misí a která úzce spolupracuje s kosmickou medicínou.
 
Café Nobel (http://cafenobel.ujep.cz) je cyklus „přátelských setkání s vědou", který pořádá Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (https://www.ujep.cz) ve spolupráci s magazínem Českého rozhlasu Sever Planetárium (https://www.rozhlas.cz/planetarium).

Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 přednášel v rámci Café Nobel v prostorách kavárny Bárka kafe v Ústí nad Labem (http://www.dobry-fokus.cz/o-kavarne-3).

Wednesday, October 23, 2019

Teaser FutureMED 2019


Jsme to také my, kdo tvoří budoucnost medicíny :-) První ročník naší konference o inovacích ve zdravotnictví je za námi. Bylo to moc fajn a velká inspirace. Pozor, už teď myslíme na FutureMED 2020 :-)

Sunday, September 15, 2019

11 hluchých mužů...

Za přistáním člověka na Měsíci stojí práce a osudy tisíců bezejmenných lidí. Některé jejich příběhy jsou nesmírně zajímavé. Jedním z nich je příběh jedenácti hluchých mužů...

Gallaudetova jedenáctka...
Na samém počátku pilotované kosmonautiky NASA neměla tušení jaké účinky bude mít na lidský organismus mikrogravitace. Než mohl být do vesmíru poslán první člověk, bylo potřeba některé účinky mikrogravitace na lidský organismus nasimulovat na Zemi. Jeden ze zajímavých výzkumných projektů vznikl na konci padesátých let, a to díky vzájemné spolupráce mezi NASA a U.S. Naval School of Aviation Medicine.  K experimentům si NASA najala jedenáct hluchých mužů, ve věku 25-48 let. Všichni byli studenty Gallaudet College (dnešní Gallaudet University), která se zaměřuje na vzdělávání sluchově postižených studentů. Tito muži jsou dnes známí pod přezdívkou "Gallaudetova jedenáctka". Až na jednoho, všichni byli hluší od začátku svého života. Hlavní příčinou jejich sluchového postižení byla spinální meningitida, která současně se sluchem poškodila i rovnovážný systém ve vnitřním uchu. To ve svém důsledku vedlo k tomu, že se stali imunními proti následkům kinetózy, neboli kosmické nemoci. Tedy onemocnění, kterým trpí astronauti v důsledku pobytu v mikrogravitaci, které se kromě jiného projevuje žaludeční nevolností a zvracením. Jde v principu o to samé onemocnění, jakým je např. mořská nemoc a nebo nevolnost, kterou trpí řada lidí, když např. cestují autobusem.

ve jménu vědy...
Během deseti let skupina dobrovolníků podstoupila řadu experimentů, jejichž hlavním účelem bylo zmapovat změny, ke kterým dochází ve smyslovém vnímání, lidském těle a psychice ve stavu mikrogravitace bez toho, aby výsledky experimentů byly zkreslovány účinky kosmické nemoci. Jeden z experimentů spočíval v tom, že testovací subjekty strávili 12 dnů v místnosti, která rotovala rychlostí 10 otáček za minutu.


Dobrovolníci se účastnili také série parabolických letů na letadle, známém jako "Vomit Comet". Záměrem experimentu bylo lépe porozumět spojení mezi tělesnou orientací v prostoru a působením gravitačních sil. Další ze zajímavých experimentů se odehrával na trajektu na pobřeží Nového Skotska. Zatím co se trajekt houpal v neklidných vlnách, testovací subjekty hráli karty. Mořská nemoc si však vybrala svou daň na realizačním týmu. Takže experiment musel být předčasně ukončen.

odvážná jedenáctka...
Na základě zjištění, která byla získána během deseti let experimentů, vědci získali jasnější vhled do toho, jakým způsobem člověk vnímá okolní svět. Díky vytrvalosti a obětavosti skupiny dobrovolníků, známé jako Gallaudet Eleven, se podařilo pochopit podstatu kinetózy, neboli nemoci z pohybu, známé také pod pojmem kosmická nemoc. Také díky tomu dnes mají astronauti na kosmické stanici, ale také například běžní cestující kterým se dělá špatně v autobusu, nebo letadle, k dispozici léky, které jim umožní si cestu užít bez pocitu na zvracení ...          

Zdroj: https://www.nasa.gov/feature/how-11-deaf-men-helped-shape-nasas-human-spaceflight-program
Foto: NASA