Vítejte***KOSMONAUTIX:Jak se ve vesmíru "nezbláznit"****Ultrazvuk na palubě ISS pomáhá odhalovat nová rizika pro zdraví astronautů****Člověk a jeho potřeby při cestách do kosmu ****11 hluchých mužů...****Dee O´ Hara - Vrchní sestra astronautů...****Neuralink video****Polštářové studie - aneb pohyb je život****KOSMONAUTIX: Vliv umělé gravitace na zdraví astronautů****KOSMONAUTIX: Kosmonautika ve výzkumu Alzheimerovy nemoci****Proč do vesmíru posíláme lidské tkáně na čipech?****Přeji příjemné čtení :-)

Editoral...

Jak využíváme poznatky z oblasti kosmonautiky, nebo z válečné medicíny v léčbě a péči o běžné pacienty? Přežití člověka v extrémních prostředích, lidský činitel, stres a odolnost ve zvládání mimořádných situací. Člověk jako lidská bytost a péče o jeho zdraví a jeho potřeby - tedy Nursng Science, neboli ošetřovatelství jako věda a jeho teorie, praxe a jeho nejnovější poznatky ... To všechno jsou témata, která mě nepřestávají fascinovat ... Doufám, že mé blogy zaujmou i vás :-)

PS: Mé blogy, zaměřené na ošetřovatelství Men In Nursing CZ a RN nursing lifestyle, najdete v pravé dolní části stránky... :-)

Sunday, August 28, 2016

Rozhovor v časopisu TÝDEN: VESMÍRNÉ LÉKY PROTI RAKOVINĚ


To je, krátce řečeno, téma rozhovoru, který právě vychází v časopisu TÝDEN. Mimo jiné si také povídáme o tom, co má společného tzv. personalizovaná medicína, tedy obor, zabývající se optimalizací diagnostických a léčebných postupů pro léčbu konkrétního člověka a kosmonautika. Věděli jste například, že vědci zkoumají možnosti výroby "léků na míru"? Technologie, která je v článku zmíněná se nazývá flow processing a kromě využití v rámci cesty na Mars, nalezne tato technologie v budoucnu uplatnění i na Zemi.


Velmi mě zajímá vliv dlouhodobého ležení člověka na lůžku na jeho zdravotní stav. Výzkum této problematiky se děje pomocí tzv. bedrest studií. Ty jsou v kosmonautice využívány jako tzv. analog pro studium fyziologických účinků mikrogravitace na člověka, ale přinášejí nám také řadu poznatků, které pak lze využít při péči o nemocné ale nejen to... V časopisu TÝDEN se zmíníme i o jiných oblastech využití získaných poznatků. Otázky, týkající se péče o zdraví a psychiku astronautů, nebo nové lékařské technologie a postupy, které vznikly pro využívání v rámci kosmických letů a nyní slouží pacientům na Zemi. 

Nejen o tom jsme si povídali v časopisu TÝDEN, který vychází v pondělí 29.8. (36/2016)
Časopis si můžete koupit také v elektronické podobě do mobilu a tabletu zde .

(foto: Týden/ESA/NASA)

Wednesday, August 10, 2016

Osteo Omics - výzkum fyziologie kostí v mikrogravitaci a magnetické levitaci

Jak postupují, mění se a zdokonalují znalosti a postupy v oblasti běžné, pozemské medicíny, tak se tento pokrok promítá i do postupů, týkajících se medicíny kosmické. Nové poznatky v posledních měsících  přináší obory jako je genomika a proteomika, tedy vědní disciplíny, zabývající se (nejen) lidským organismem až na podbuněčné úrovni.

Osteo Omics (Gravitational Regulation of Osteoblast Genomics and Metabolism) testuje jak přesně magnetická levitace simuluje podmínky volného pádu, které vidíme v prostředí mikrogravitace na palubě Mezinárodní kosmické stanice a jaký mají tato prostředí vliv na expresi genů v kostních buňkách.

Identifikace molekulárních změn, které v buňkách probíhají v magnetické levitaci a v prostředí mikrogravitace, pomohou vědcům lépe interpretovat pozorování, která již učinili a nadále činí v rámci výzkumů změn v kostech, které souvisí s působením gravitace na Zemi.

Na světě jsou miliony lidí kteří trpí onemocněními, která jsou charakteristická ztrátami kostní hmoty ke kterým dochází následkem nerovnováhy mezi přirozeným modelováním kostní hmoty na jedné straně, a jejím rozpadem na straně druhé, tedy procesů, ke kterým dochází zejména na podkladě vektoru zatěžování kostí. Kromě astronautů tento jev vidíme například u pacientů dlouhodobě upoutaných na lůžko, nebo u lidí starých. Jak již bylo řečeno ve článku "Kosmický výzkum rozvíjí nové metody diagnostiky osteoporózy",v České republice například osteoporóza postihuje cca 15% mužů a 33% žen ve věku nad 50 let. U sedmdesátiletých vidíme osteoporózu u 39% mužů a 47% žen. Hlavním zaměřením výzkumu je studium mechanismů ztrát kostní hmoty prostřednictvím zkoumání signálních drah a genově/proteinové exprese.

Studie fyziologie kostí v magnetické levitaci nabízí možnost nového typu prostředí pro výzkum signálních procesů, nicméně, je třeba ještě ověřit, nakolik se vlastnosti tohoto toto uměle vytvořeného prostředí podobají prostředí mikrogravitace na oběžné dráze Země a to porovnáním vlivu obou prostředí na genomiku, proteomiku a metabolické procesy.

Osteoklasty a osteoblasty jsou na ISS transportovány v prostředí o teplotě -80°C. Poté jsou přemístěny do Commercial Generic Bioprocessing Apparatus (CGBA) kde je v prostředí o teplotě +37°C experiment na 6, 10 a 30 dnů aktivován.

Současně s experimentem, probíhajícím na palubě ISS, je prováděn podobný pokus i na Zemi - avšak v prostředí magnetické levitace. Po ukončení studií, bude vzorek z kosmické stanice opět za teploty - 80°C dopraven na Zemi a oba vzorky budou porovnány.

Porozumění buněčným mechanismům, které jsou základem procesů, při kterých dochází ke ztrátám kostní hmoty, pomáhají vědcům při vývoji léčebných a preventivních postupů u celé řady onemocnění, které jsou provázeny zejména ztrátmi kostní hmoty, jako je například osteopenie, či osteoporóza. Tyto experimenty nám také pomáhají pochopit fyziologické či patofyziologické procesy, ke kterým dochází u pacientů dlouhodobě upoutaných na lůžko.

Zdroje foto, video a info: