Vítejte***KOSMONAUTIX:Jak se ve vesmíru "nezbláznit"****Ultrazvuk na palubě ISS pomáhá odhalovat nová rizika pro zdraví astronautů****Člověk a jeho potřeby při cestách do kosmu ****11 hluchých mužů...****Dee O´ Hara - Vrchní sestra astronautů...****Neuralink video****Polštářové studie - aneb pohyb je život****KOSMONAUTIX: Vliv umělé gravitace na zdraví astronautů****KOSMONAUTIX: Kosmonautika ve výzkumu Alzheimerovy nemoci****Proč do vesmíru posíláme lidské tkáně na čipech?****Přeji příjemné čtení :-)

Editoral...

Jak využíváme poznatky z oblasti kosmonautiky, nebo z válečné medicíny v léčbě a péči o běžné pacienty? Přežití člověka v extrémních prostředích, lidský činitel, stres a odolnost ve zvládání mimořádných situací. Člověk jako lidská bytost a péče o jeho zdraví a jeho potřeby - tedy Nursng Science, neboli ošetřovatelství jako věda a jeho teorie, praxe a jeho nejnovější poznatky ... To všechno jsou témata, která mě nepřestávají fascinovat ... Doufám, že mé blogy zaujmou i vás :-)

PS: Mé blogy, zaměřené na ošetřovatelství Men In Nursing CZ a RN nursing lifestyle, najdete v pravé dolní části stránky... :-)

Wednesday, June 27, 2018

ANGIEX - NA PALUBĚ ISS SE VYVÍJEJÍ LÉKY PROTI RAKOVINĚ

V kosmické laboratoři na ISS se budou testovat nové možnosti léčby rakoviny. Jakýmsi modelem, na kterém se budou tyto testy v prostředí mikrogravitace provádět, budou cévní endotelové buňky. Experiment tedy testuje zejména proces vaskularizace (výstavby cévního řečiště). Tento proces totiž hraje jednu z klíčových rolí v rozvoji nádorového onemocnění. Jak nádor roste, má stále větší nároky na výživu. Zaměříme-li se na potlačení výstavby nádorového cévního řečiště, budeme moci potlačit i růst některých typů nádorů.


Léčba nádorových onemocnění, je z velké části založena na využívání pro organismus toxických látek, které mají za úkol likvidovat nádorové buňky. To je například podstatou chemoterapie. To má však své proti. Chemoterapie totiž často likviduje i buňky zdravé. Jinou, možností léčení některých nádorových onemocnění je imunoterapie. Jde o metodu, která v léčbě zhoubných onemocnění využívá protilátky.

Kosmická laboratoř...
Jak jsme se již zmínili, proces vaskularizace hraje jednu z klíčových rolí ve vývoji nádorového onemocnění. Nádor má velké  energetické nároky a proto musí být dobře cévně zásoben. A právě proces vaskularizace je jedním z procesů, který se ve vesmíru - v prostředí  mikrogravitace - dobře zkoumá. Právě proto jsou bioreaktory na palubě ISS využívány například k výzkumu v oblasti hojení ran, ve kterém hraje obnova cévního řečiště klíčovou roli. V případě projektu ANGIEX jde o to zjistit, jakým způsobem lze využívat protilátky k likvidaci nově vzniklých nádorových cév, zásobících nádorová ložiska kyslíkem a živinami. Konkrétně jde o testování toxického účinku protilátky anti-TM4SF1 na endotelové buňky ve stěně cév. Výzkum je velmi nadějný. Dosavadní experimenty prováděné na myších na Zemi  ukazují, že při použití anti-TM4SF1, dochází obvykle během 3 měsíců k výrazné regresi nádoru.

Mikrogravitace v boji s rakovinou
Lékařský výzkum v prostředí mikrogravitace s sebou přináší celou řadu zajímavých poznatků a často, světe div se, to vyjde levněji, než kdyby se prováděl výhradně na Zemi. Ekonomické analýzy ukazují, že díky ISS vědci na zemi za své experimenty ušetří desítky milionů solarů Na palubě ISS už byla realizovaná celá řada experimentů, zaměřených právě na výzkum rakoviny. Zkoumal se například vliv kosmického záření na lidskou DNA, probíhaly specializované studie, zabývající se problematikou rozvoje mozkových nádorů. Ve vesmíru se testují nové, nadějné látky, ze kterých by později mohl vzejít lék. Tento experiment je zajímavý zejména z toho hlediska, že jeho poznatky napomohou lepšímu pochopení nejen některých procesů, odehrávajících se v lidských tkáních při rakovině, ale také leccos pochopíme i v oblasti kardiovaskulárních onemocnění. Ty patří spolu s rakovinou k nejčastějším příčinám smrti v nejvyspělejších zemích světa. A nejen to. Experiment, jako je ANGIEX má tu výhodu, že díky němu mohou být vynechány i roky testování na zvířatech.


(Zdroj: NASA)

Saturday, June 9, 2018

Jak ve vesmíru zvážit astronauta?

Body Mass Measurement Device (Foto: NASA)

Na palubě Mezinárodní kosmické stanice (ISS), během kosmické mise, je v pravidelných intervalech kontrolován zdravotní stav astronautů. Nejde jen o prevenci zdravotních komplikací, ale patří to i k celé řadě experimentů, které jsou na palubě kosmické stanice realizovány. Mezi ta nejzákladnější vyšetření patří také pravidelné vážení astronautů. Ale počkat... Pravidelné vážení? Jak lze astronauta zvážit, když na palubě ISS je prostředí mikrogravitace (lidově stav beztíže)? V takovém případě samozřejmě nelze astronauta zvážit, tedy ne obvyklým způsobem.

Nicméně, jak to bývá, při řešení tohoto problému si vědci vzali na pomoc fyziku. Kolik astronaut váží lze na palubě ISS zjistit pomocí dvou zařízení. Prvním z nich je Body Mass Measurement Device. Jak již samotný název napovídá, je to zařízení, které měří hmotu astronauta, a sice pomocí oscilace pružiny o přesně definované síle. Astronaut se pevně uchytí k zařízení a rozkmitá jej a to pak spočítá počet kmitů pružiny s astronautovým tělem za určitý časový úsek, což pak počítač převede např. na kilogramy (viz video). 

Space Linear Acceleration Device (Foto: NASA)
Další zařízení, které lze ke zvážení astronauta použít je SLAMMD (Space Linear Acceleration Device). Tohle zařízení vlastně pracuje na principu měření lineární akcelerace. Představte si to tak, že jste železný muž a máte za úkol tažením rozpohybovat nejprve osobní auto a pak třeba kamion. Jasně, že osobák zvládnete snadněji než kamion. Lineární akcelerace více hmotných předmětů vyžaduje větší sílu. Hůře se jejich pohyb se dá také díky setrvačnosti zastavit (viz. video).