Vítejte****Neuralink video****Polštářové studie - aneb pohyb je život****KOSMONAUTIX: Vliv umělé gravitace na zdraví astronautů****KOSMONAUTIX: Kosmonautika ve výzkumu Alzheimerovy nemoci****Proč do vesmíru posíláme lidské tkáně na čipech?****Kosmické Léky - Imunoterapie z Vesmíru****Mozek jako zbraň****Ošetřovatelství - věda o lidských potřebách a kosmonautika****ANGIEX-Na palubě ISS se vyvíjejí léky proti rakovině****Přeji příjemné čtení :-)

Editoral...

Jak využíváme poznatky z oblasti kosmonautiky, nebo z válečné medicíny v léčbě a péči o běžné pacienty? Přežití člověka v extrémních prostředích, odolnost a zvládání mimořádných situací. Nejnovější informace v oblasti neurověd, kognitivních a behaviorálních věd. Člověk jako lidská bytost a péče o jeho zdraví a jeho potřeby - tedy Nursng Science, neboli ošetřovatelství jako věda a jeho teorie, praxe a jeho nejnovější poznatky ... To všechno jsou témata, která mě nepřestávají fascinovat ... Doufám, že mé blogy zaujmou i vás :-)

PS: Mé blogy, zaměřené na ošetřovatelství Men In Nursing CZ a RN nursing lifestyle, najdete v pravé dolní části stránky... :-)

Thursday, August 16, 2018

Ošetřovatelství - věda o lidských potřebách a kosmonautika...


Věděli jste, že v ošetřovatelství existuje specializace, která se nazývá Space Nursing, neboli "kosmické ošetřovatelství"? Jakkoliv tato informace může znít překvapivě, tak zdravotní sestry se podílejí na realizaci kosmických letů už od dob jejich počátků. A když se nad tím zamyslíte, uvědomíte si, že je to logické a úloha sester v této oblasti je velmi důležitá. Ale vezměme si to pěkně od začátku.
Co je to kosmické ošetřovatelství?
Nejprve bychom si měli ozřejmit pojem a podstatu ošetřovatelství jako takového. Jde totiž o vědní disciplínu, která se zabývá biologickými, psychickými a sociálními potřebami člověka v různých životních situacích, v nemoci i ve zdraví. Jde o velmi mladou vědní disciplínu, která v sobě snoubí poznatky vědních oborů, jako je medicína, antropologie, psychologie, sociologie a růžné technické vědy. Zdravotní sestra je laiky často a mylně považována jen za jakousi pomocnici lékaře. Ve skutečnosti je tomu tak, že zatím, co lékař léčí pacienta, úkolem sestry je zajistit vhodné podmínky lékaři k práci a pacientovi k uzdravování. Když se snažím celý problém přiblížit laikovi, vždycky to vysvětluji na příkladu srnky, která si zlomila nohu. Zvíře nezahyne na zlomeninu samotnou. Zahyne z toho důvodu, že se nenažere a nenapije a nebo jí usmrtí predátoři. A tak zatím, co lékař léčí zlomenou nohu, sestra má za úkol zajistit, aby pacient nezemřel např. hlady a kompenzuje mu i další jeho potřeby.
 
Jednou z důležitých součástí ošetřovatelství, jako vědy, je i zkoumání způsobů uspokojování potřeb lidí v různých prostředích a situacích. Rozsáhlou kapitolou této vědy je např. tzv. transkulturní ošetřovatelství, neboli kulturně-antropologické zkoumání potřeb a způsobů jejich uspokojování v různých kulturách a prostředích, ve kterých lidé žijí. V medicíně existuje obor, zvaný medicína extrémních prostředí. Letecko-kosmická medicína, potápěčská medicína atp. Nicméně existují i různé tzv. příbuzné paramedicínské obory. Jako příklad lze jmenovat z oblasti záchranářství např. tzv. TECC (Tactical Emergency Casualty Care) což je poskytování neodkladné život zachraňující péče, v nebezpečných podmínkách. Ošetřovatelsko/medicínský obor je tzv. prolonged field care, což je poskytování intenzivní péče v obtížných podmínkách. No a obor, o který jde nám je tzv.  aerospace nursing, neboli letecko kosmické ošetřovatelství.
 
Zatím, co lékaři se zabývají problematikou fyziologických reakcí lidského organismu na prostředí kosmického letu a řešením případných zdravotních potíží astronautů, oblast zvaná "space nursing" se zaměřuje na výzkum a aktivní vyhledávání a uspokojování biologických, psychologických a sociálních potřeb člověka v průběhu kosmické mise a jejich zajišťování ve zdraví, ale i v případě nemoci. Spolu s ostatními obory, space nursing zkoumá kvalitu života a způsoby adaptace lidí na extrémní prostředí kosmické mise.
 


Expedice ISS 49: astronautka NASA Kate Rubins, je krátce po přistání Sojuzu v kazašské stepi v péči sestry Ruské kosmické agentury a Institutu pro Biologicko - Medicínské Problémy (IBMP), Roksany Batsmanové. (foto: NASA/Bill Ingalls)NASA a "kosmické" sestry...
Foto: Space Nursing Society
Zdravotní sestry jsou součástí týmů, které se podílejí na přípravě a realizacích kosmických misí, už od počátků kosmonautiky. Sestry, poručice Dolores O´Hara a Shirley Sineath, byly těmy, kdo dával dohromady lékárničky, které měly na palubě kosmické lodě v rámci Projektu Mercury. Je málo známou skutečností, že jednou ze zakladatelek "kosmického ošetřovatelství", je slavná Dr. Martha Rogers, sestra, zakladatelka modelu energetických polí, který kromě jiného, pracuje s pojmy uspořádání prosředí a přizpůsobení se jedince. Martha Rogers spolu se sestrou, Lindou Plush, která spolupracuje NASA Johnon Space Center (Clinical Care Product Integrated Team), v roce 1991 založila Space Nursing Society, což je  mezinárodní organizace, která se zabývá možnostmi využívání poznatků z oblasti kosmonautiky v oblasti ošetřovatelství, tedy péče o nemocné, na Zemi. Dnes organizace sdružuje na 400 odborníků jednak z oblasti kosmonautiky, ale také z oblasti ošetřovatelství. (Pro zajímavost, i Česká republika měla ve Space Nursing Society několik let svého zástupce - a sice autora článku, tedy mě :-D).

Dnes se kosmické ošetřovatelství zabývá, jak již bylo zmíněno výše zejména problematikou přípravy pilotovaných kosmických misí, ve smyslu identifikace bio-psycho-sociálních potřeb lidí v průběhu dlouhodobého pobytu. Dále jde o spolupráci s lékaři na sledování zdravotního stavu posádek, péče o astronauty po návratu na Zemi. Důležitý je podíl specialistů na tzv. analogových studiích, tedy na simulacích různých aspektů kosmického letu a jejich účinků na člověka. Výzkum kosmického ošetřovatelství v sobě zahrnuje poznatky integrální antropologie, medicíny, psychologie a vědy o lidském faktoru a systémech podpory života. Tyto poznatky jsou získávány například v rámci studií vlivu pobytu člověka v izolovaném a uzavřeném prostředí, ze studií vlivu dlouhodobého upoutání člověka na lůžko, nebo dlouhodobé ponoření člověka do vody, studie vlivu zvýšené, nebo snížené gravitace...

To všechno jsou oblasti výzkumu, poznatky kterých lze využít v tzv. evidence based nursing, čili v péči na základě důkazů. A tak se dnes poznatky kosmonautiky využívají například v péči o staré a křehké pacienty. U lidi, dlouhodobě upoutané na lůžko po úrazech, nebo při závažných onemocněních ve stavu tzv. dekondice. U obětí únosů, dlouhodobě vězněných, živelných katastrof a mnoha dalších případech. Právě vesmír je totiž prostředí, ve kterém lze skoro v laboratorních podmínkách sledovat, jaké má člověk potřeby, tedy co je nutné k tomu, aby v přesně specifikovaných podmínkách nejen přežil, ale aby jeho život měl i dobrou úroveň kvality.

Zdroje:
https://sites.google.com/site/nursinginspace/home
https://en.wikipedia.org/wiki/Space_Nursing_Society
https://settlement.arc.nasa.gov/75SummerStudy/Table_of_Contents1.html
http://www.brighthub.com/environment/science-environmental/articles/123273.aspx