Vítejte****Proč do vesmíru posíláme lidské tkáně na čipech?****Kosmické Léky - Imunoterapie z Vesmíru****Mozek jako zbraň****Ošetřovatelství - věda o lidských potřebách a kosmonautika****ANGIEX-Na palubě ISS se vyvíjejí léky proti rakovině****Jak ve vesmíru zvážit astronauta?****Kosmonautix: Cislunární medicína****Plíce se ve vesmíru hojí pomaleji****Mezi životem a smrtí****Přeji příjemné čtení :-)

Monday, June 13, 2016

STUDIE: Senioři a chronicky nemocní - Deconditioning a zranitelná populace nejen v mimořádných situacích

Abstrakt:

foto:Florence
Dekonditioning je redukce či vyčerpání funkční kapacity různých systémů lidského organismu, čímž dochází k rozvoji disability a ztrátě schopnosti uspokojování základních životních potřeb člověka. Tato problematika se týká značného procenta lidí, které souhrnně nazýváme “křehká“, nebo také „zranitelná populace”. K rozvoji deconditioningu jako dlouhodobého následku, dochází při akutních i chronických onemocněních, úrazech a deficitech, které mají souvislost např. se stárnutím. K rozvoji tohoto stavu může za určitých okolností dojít i u zcela zdravých lidí, jak dokládá celá řada studií, sledujících případy zdravých lidí dlouhodobě upoutaných na lůžku (bed-rest studie), nebo pozorování provedená na kosmonautech, dlouhodobě pobývajících ve vesmíru. Křehká (zranitelná) populace se vyznačuje zvýšenou citlivostí k výkyvům např. v oblasti sociální (ztráta partnera - pečovatele), environmentální (výkyvy počasí, živelní, antropogenní katastrofy), ekonomické (ztráta příjmů), bezpečnostní (narušení veřejné bezpečnosti, ozbrojené konflikty). 
(zdroj: Florence)