Vítejte****Neuralink video****Polštářové studie - aneb pohyb je život****KOSMONAUTIX: Vliv umělé gravitace na zdraví astronautů****KOSMONAUTIX: Kosmonautika ve výzkumu Alzheimerovy nemoci****Proč do vesmíru posíláme lidské tkáně na čipech?****Kosmické Léky - Imunoterapie z Vesmíru****Mozek jako zbraň****Ošetřovatelství - věda o lidských potřebách a kosmonautika****ANGIEX-Na palubě ISS se vyvíjejí léky proti rakovině****Přeji příjemné čtení :-)

Editoral...

Jak využíváme poznatky z oblasti kosmonautiky, nebo z válečné medicíny v léčbě a péči o běžné pacienty? Přežití člověka v extrémních prostředích, odolnost a zvládání mimořádných situací. Nejnovější informace v oblasti neurověd, kognitivních a behaviorálních věd. Člověk jako lidská bytost a péče o jeho zdraví a jeho potřeby - tedy Nursng Science, neboli ošetřovatelství jako věda a jeho teorie, praxe a jeho nejnovější poznatky ... To všechno jsou témata, která mě nepřestávají fascinovat ... Doufám, že mé blogy zaujmou i vás :-)

PS: Mé blogy, zaměřené na ošetřovatelství Men In Nursing CZ a RN nursing lifestyle, najdete v pravé dolní části stránky... :-)

Tuesday, May 31, 2016

Kosmický výzkum rozvíjí nové metody diagnostiky osteoporózy


Zemská přitažlivost. Člověk si ani neuvědomuje, jak důležitá pro náš život je. Působení gravitační síly je, kromě jiného, klíčová také pro zdravý vývoj našich kostí. Je známým faktem, že pobyt v prostředí mikrogravitace, například na palubě Mezinárodní kosmické stanice má za následek poměrně veliké ztráty kostních minerálů. Zjistilo se, že astronauti během vesmírné mise přijdou cca o 1% kostní hmoty za měsíc. Tomuto jevu se odborně říká osteoporóza. Ta však trápí zdaleka ne jen astronauty. Kostní  hmotu ztrácí také lidé, kteří jsou, například kvůli dlouhodobému onemocnění, upoutání na lůžko, nebo staří lidé. Tým vědců pod patronací Evropské kosmické agentury (ESA), připravil pro astronauty na ISS experiment, který má za úkol podrobně popsat procesy, ke kterým v kostech astronautů dochází.


Experiment s názvem Early Detection of Osteoporosis in Space, neboli (EDOS). U astronautů před startem do vesmíru a po návratu na Zemi a také u pokusných subjektů, dlouhodobě upoutaných na lůžko v rámci bed-rest studií, jsou pomocí zobrazovací technologie tzv. 3-D peripheral quantitative computed tomography (3DpQCT), detailně vyhodnocovány změny struktury kostí.  Spolu s analýzou biochemických markerů metabolismu kostí pak vědci dostávají ucelenou informaci o tom, co se vlastně v kostech astronautů, ale také lidí ležících na lůžku děje. Na základě těchto poznatků, jsou pak vyvíjena protiopatření, jako je cvičení, dietní opatření a další nové metody, které mají pomoci ubývání kostní hmoty zastavit.

Ale vraťme se ještě k samotné technologii 3DpQCT. ESA podporuje vývoj technologie nového typu 3D skeneru, pomocí kterého budou moci být pořizovány vysoce kvalitní snímky struktury kostí. Zařízení je vyvíjeno v rámci programu s názvem ESA-MAP (Microgravity Applications Programme) a pracují na něm experti z Institutu pro Biomedicínské Inženýrství v Curychu a z firmy Scanco Medical. Primární účel - sledování změn struktury kostní hmoty astronautů před a po dlouhodobé kosmické misi. Jak je to však s většinou technologií, původně vyvíjených pro kosmický program, i 3DpQCT  nalezne uplatnění i v klinické medicíně.

V České republice například osteoporóza postihuje cca 15% mužů a 33% žen ve věku nad 50 let. U sedmdesátiletých vidíme osteoporózu u 39% mužů a 47% žen. Následkem tohoto onemocnění pak dochází ke zlomeninám a to zejména obratlů nebo krčku kosti stehenní. Těmto zlomeninám však lze ve velké míře vhodnými opatřeními předejít. Proto je velmi důležitá včasná diagnostika.

Technologie 3DpQCT podstatně vylepší možnosti diagnostiky již časných stádií osteoporózy. A nejen to. Díky této technologii je také možné průběžně vyhodnocovat efektivitu léčby osteoporózy, jakou jsou např. dietní opatření, podávání vit. D a jiné farmakologické intervence, nebo cvičení. 

Na další informace o tomto zajímavém projektu se můžete podívat např. na stránkách NASA .
(foto: ESA)