Vítejte****Neuralink video****Polštářové studie - aneb pohyb je život****KOSMONAUTIX: Vliv umělé gravitace na zdraví astronautů****KOSMONAUTIX: Kosmonautika ve výzkumu Alzheimerovy nemoci****Proč do vesmíru posíláme lidské tkáně na čipech?****Kosmické Léky - Imunoterapie z Vesmíru****Mozek jako zbraň****Ošetřovatelství - věda o lidských potřebách a kosmonautika****ANGIEX-Na palubě ISS se vyvíjejí léky proti rakovině****Přeji příjemné čtení :-)

Editoral...

Jak využíváme poznatky z oblasti kosmonautiky, nebo z válečné medicíny v léčbě a péči o běžné pacienty? Přežití člověka v extrémních prostředích, odolnost a zvládání mimořádných situací. Nejnovější informace v oblasti neurověd, kognitivních a behaviorálních věd. Člověk jako lidská bytost a péče o jeho zdraví a jeho potřeby - tedy Nursng Science, neboli ošetřovatelství jako věda a jeho teorie, praxe a jeho nejnovější poznatky ... To všechno jsou témata, která mě nepřestávají fascinovat ... Doufám, že mé blogy zaujmou i vás :-)

PS: Mé blogy, zaměřené na ošetřovatelství Men In Nursing CZ a RN nursing lifestyle, najdete v pravé dolní části stránky... :-)

Saturday, March 18, 2017

Raketoplán Discovery - STS 131: Důležitost vlivu gravitace na růst a regeneraci tkání


Na Zemi, na organismy neustále působí gravitační síla, a to po celý život. Důležitost vlivu gravitace na lidský organismus je obvzláště patrná v průběhu kosmického letu, kdy u astronautů pozorujeme např. úbytek kostní hmoty a také svalovou atrofii. Jak vlastně tkáně rostou a regenerují se a jak důležitá je v těchto procesech gravitace, nebo naopak její chybění? To jsou otázky, studiem kterých se nyní NASA zabývá, když zkoumá tkáně lidí, zvířat a rostlin. Vědci zkoumají zákonitosti, za kterých dochází jednak k rozpadu tkání, ale také k jejich regeneraci. Hledají vhodné intervence, které například vedou k hojení ran, či k reparaci poškozených tkání, což je důležité nejen pro zajištění dlouhodobých kosmických misí, ale také pro rozvoj metod regenerativní medicíny.

V rámci studie, financované prostřednictvím  NASA Space Biology grantu vědci do vesmíru poslali kultury myších embrionálních kmenových buněk a to v rámci 15 denní mise raketoplánu Discovery, na kterých pak sledovali průběh jejich diferenciace, a to jednak ve vesmíru, ale posléze i po návratu na Zemi. Embryonální buňky se mohou diferencovat do všech specializovaných buněk které organismus při svém vývoji potřebuje a jsou také odpovědné za normální regeneraci orgánů, krve, kůže a dalších tkání. Co vědci během série experimentů zjistili je fakt, že nedostatek mechanického (gravitačního) dráždění vede k inhibici jejich schopnosti diferenciace a ty pak zůstávají ve formě kmenových buněk - zjednodušeně řečeno, nedokáží se vyvíjet v buňky specializované. Tyto výsledky mohou vést k pochopení důvodů, které vedou k obecně horší regeneraci tkání ve vesmíru a mohou nám pomoci například vysvětlit proč dochází k mnohem pomalejšímu obnovování kostní a svalové hmoty u astronautů, pobývajících v podmínkách mikrogravitace. Neméně důložite jsou tyto výsledky také pro odborníky, hledající nové metody léčby ran u nás, běžných pacientů na Zemi. 

https://www.youtube.com/watch?v=f9TLiR0LbGY