Vítejte****Neuralink video****Polštářové studie - aneb pohyb je život****KOSMONAUTIX: Vliv umělé gravitace na zdraví astronautů****KOSMONAUTIX: Kosmonautika ve výzkumu Alzheimerovy nemoci****Proč do vesmíru posíláme lidské tkáně na čipech?****Kosmické Léky - Imunoterapie z Vesmíru****Mozek jako zbraň****Ošetřovatelství - věda o lidských potřebách a kosmonautika****ANGIEX-Na palubě ISS se vyvíjejí léky proti rakovině****Přeji příjemné čtení :-)

Editoral...

Jak využíváme poznatky z oblasti kosmonautiky, nebo z válečné medicíny v léčbě a péči o běžné pacienty? Přežití člověka v extrémních prostředích, odolnost a zvládání mimořádných situací. Nejnovější informace v oblasti neurověd, kognitivních a behaviorálních věd. Člověk jako lidská bytost a péče o jeho zdraví a jeho potřeby - tedy Nursng Science, neboli ošetřovatelství jako věda a jeho teorie, praxe a jeho nejnovější poznatky ... To všechno jsou témata, která mě nepřestávají fascinovat ... Doufám, že mé blogy zaujmou i vás :-)

PS: Mé blogy, zaměřené na ošetřovatelství Men In Nursing CZ a RN nursing lifestyle, najdete v pravé dolní části stránky... :-)

Thursday, August 17, 2017

Vliv pobytu příslušníků speciálních sil na palubě ponorky na jejich fyzickou výkonnost

Foto: U.S. NAVY
Plnění náročných úkolů v rámci speciálních operací, je spojeno také se značnou fyzickou námahou. Některé z těchto operací probíhají infiltrací a výsadkem speciálních sil na nepřátelské území pomocí ponorek. Jenže, dlouhodobý pobyt ve stísněném a uzavřeném prostoru ponorky, vede k postupnému snižování fyzické kondice operátorů. To samozřejmě může mít velmi negativní vliv na úspěšnost už tak velmi nebezpečných misí.

Američtí vojenští experti se pokusili objektivizovat předpoklad, že dlouhodobý pobyt příslušníků speciálních sil v ponorce, může mít negativní vliv na jejich schopnost plnit roznanité, fyzicky náročné, úkoly. Zejména jde o úkoly vyžadující aerobní vytrvalost, nebo silový výkon. Lékařské studie se účastnili příslušníci SEAL Team One, kteří byli nasazeni v rámci mise ponorky SSN 642 Kamehameha.
Foto: U.S.NAVY
Do studie byly zařazeny dvě skupiny mužů. V první skupině bylo 22 mužů, nasazených na více než dvouměsíční ponorkové misi. Druhá skupina čítala mužů 9 a byla skupinou kontrolní. Všichni vojáci se podrobili sérii kognitivních a fyzických testů a to bezprostředně před nasazením a následně po ukončení jejich ponorkové mise. Během celého pobytu skupiny NAVY SEALs na palubě ponorky, byla bedlivě sledována jejich fyzická aktivita, byl monitorován jejich zdravotní stav, sledovaly se jejich změny nálad, co jedí atd. Vědci monitorovali také prostředí a atmosféru v ponorce.


Foto: U.S.  MARINES
Výsledky studie ukázaly, že během pobytu elitních vojáků na palubě ponorky SSN 642 Kamehameha, došlo ke statisticky významnému snížení fyzické výkonnosti zkoumaných subjektů. Zároveň si vojáci ve zvýšené míře stěžovali na různé zdravotní problémy. Není však známo, do jaké míry by stupeň dekondice, jaký byl pozorován u testovácí skupiny příslušníků NAVY SEALs, ovlivnil jejich výkonnost během skutečné vojenské operace. Z výsledků však lze vyvodit, že delší pobyt týmu speciálních operací na palubě ponorky, může negativně ovlivnit jak výkonnost v situacích, které by vyžadovaly intenzivní fyzické nasazení, tak i situace, vyžadující vytrvalostní výkon.

Poznámka: Výsledky studie do značné míry korespondují i s poznatky, které máme ze studií BedRest a dalších kosmických analogových studií, i ze sledování fyzické kondice astronautů na dlouhodobých kosmických misích...  
  
Literatura: Fothergill DM, Sims JR; Aerobic performance of Special Operations Forces personnel after a prolonged submarine deployment; Ergonomics. 2000 Oct;43(10):1489-500.